Belevingsonderzoek (kinderen)

Kinderen kunnen niet altijd weergeven waar de problemen liggen en wat ze moeilijk vinden. Daardoor communiceren ze vaak via gedrag (bijvoorbeeld gedragsproblemen). Als de betekenis van de klachten van het kind niet zo duidelijk is, kunnen we een belevingsonderzoek starten. Zoals het woord reeds doet vermoeden, gaan we op zoek naar de beleving van het kind: we brengen sterke punten in kaart, we kijken naar de context waarin het kind opgroeit en zoeken ook naar waar de gevoeligheden liggen. We proberen je kind te begrijpen vanuit zijn eigen ik en zoeken naar waar de groeikansen liggen.

Relaxatietherapie

Loopbaanbegeleiding

Intelligentieonderzoek (kinderen en volwassenen)

Een intelligentieonderzoek brengt de cognitieve mogelijkheden van iemand in kaart. We kijken hierbij naar vaardigheden die een weergave zijn van de intelligentie. Zowel volwassenen, als kinderen kunnen bij ons terecht voor een IQ-onderzoek. Intelligentie zegt iets over hoe goed het ons lukt ons aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate we over vaardigheden beschikken die we daarvoor nodig hebben. Het zegt iets over ons vermogen om de wereld om ons heen te begrijpen en om met die wereld om te gaan.

Ook op vraag van een logopediste, of een school, kan een intelligentieonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor worden officiële, gestandardiseerde testen gebruikt (WPPSI IV, WISC V-NL, WAIS IV-NL). Deze testen gaan telkens in de voormiddag door. Je kan hiervoor een briefje krijgen voor gewettigde afwezigheid.

Concentratieonderzoek (kinderen en volwassenen)

Bij een vermoeden van aandachtsmoeilijkheden, kan er een concentratieonderzoek plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek worden verschillende deelaspecten van het geheugen en de aandacht onder de loep genomen.

Er worden diverse gestandaardiseerde testmaterialen gebruikt, om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen. Vaak is een koppeling met een intelligentieonderzoek nodig om cognitieve functies te doorgronden en begrijpen.

Bij wie kan je terecht voor psychodiagnostiek?

Ellen Bolsens

klinisch psycholoog psychotherapeut

Sandra Anzalone

Seks counselor Psychotherapeut i.o.

Sara Verbeke

Klinisch psycholoog

Samuel De Vilder

Klinisch psycholoog

The kids who need the most love will ask for it in the most unloving of ways